+66 2449 5085, 081 924 9121, 086 636 5165
 

ระบบท่อ HDPE สำหรับร้อยสายไฟ

30/11/20 15:04

ระบบท่อร้อยสายเคเบิล KBLE-TAP

30/11/20 15:39

ท่อพีวีซี เอสซีจี

30/11/20 15:43

ท่อน้ำ PP-R

30/11/20 15:46

ท่อน้ำ PB

30/11/20 15:49

ข้อต่อ แบบสวมอัด HDPE

22/12/20 11:18

ระบบท่อ HDPE

22/12/20 11:24

ระบบท่อระบายน้ำใต้ดิน TAP-KORR

ระบบท่อระบายน้ำใต้ดิน TAP-KORR

22/12/20 12:22

เครื่องเชื่อมท่อ HDPE

7/1/21 18:03

ท่อและอุปกรณ์เกษตร LDPE

22/1/21 10:28