+66 2449 5085, 081 924 9121
 

ท่อร้อยสายไฟ พี.อี.

ท่อร้อยไฟฟ้าและสายเคเบิ้ล HDPE รุ่นใหม่!

ท่อร้อยสายรุ่นใหม่ล่าสุด เป็นท่อผนังสองชั้น (2 layers) ชั้นในเคลือบวัสดุ "SILICONE ADDITIVE" ช่วยให้ผิวท่อลื่นเป็นพิเศษ ส่งผลต่อการทำงานร้อยสายไฟได้สะดวกมากขึ้น จากแรงเสียดทานที่ลดลง อีกทั้งผนังด้านในสีส้มช่วยทำให้การมองเห็นในที่มีแสดน้อยหรือตอนเวลากลางคืนสะดวกมากขึ้น  เหมาะสำหรับงานร้อยสายทั่วไปตามอาคารและหรือแบบฝั่งกลบใต้ดิน โดยแบ่งเป็น 2 ชนิด คือ SN8 และ SN16 (SN = The nominal stiffness rating ค่าความสามารถในการทนแรงกด ) 

     ท่อมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 20 -225 มม. มีความยาวท่อที่สามารถเลือกได้ตั้งแต่ความยาวมาตรฐาน 6 และ 12 เมตร หรือแบบเป็นม้วน  50 เมตร และ 100 เมตร 

คุณสมบัติเด่น

  1. ท่อร้อยสายไฟฟ้าคาดแถบสีส้มบนผิวด้านนอกของท่อเพื่อการแยกประเภทการใช้งาน สะดวกและปลอดภัยต่อการซ่อมบำรุง
  2. ท่อร้อยสายไฟฟ้ามีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 32 มม. จนถึง 160 มม. ความยาวมาตรฐานท่อนละ 6 เมตร และ 12 เมตร หรือท่อขนาด 32-110 มม. สามารถม้วนขดได้ยาวม้วนละ 50 หรือ 100 เมตร นำ้หนักเบา สะดวกต่อการขนส่ง ประหยัดจุดเชื่อมต่อและเวลาการติดตั้ง
  3. วัสดุที่ใช้มีคุณสมบัติเป็นฉนวนไฟฟ้า ทำให้เชื่อมั่นได้ว่าท่อร้อยสายไฟฟ้าที่ใช้ปลอดภัยต่อการเกิดกระแสไฟฟ้ารั่ว
  4. สามารถทนทานต่อสภาพความเป็นกรด-ด่าง ของดินได้เป็นอย่างดี ไม่เกิดการเป็นสนิมผุกร่อน สำหรับท่อร้อยสายไฟฟ้าที่ฝังใต้ดิน ทำให้อายุการใช้งานยาวนาน
  5. สามารถทนต่อแรงกระแทก และแรงกดทับที่เกิดจากการฝังกลบ มีความยืดหยุ่นตัวสูง ไม่เกิดการแตกร้าวหรือหักของท่อ สามารถให้ตัวได้และปลอดภัยต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพพื้นที่ เช่น การเกิดแผ่นดินไหว การทรุดตัวของพื้นที่ เป็นต้น
  6. ผิวชั้นนอก ท่อเรียบมันมีความฝืดต่ำ เคลือบสารต้านทานรังสี UV  ยืดอายุการใช้งานถึง 50 ปี
  7. ผิวชั้นในเคลือบสาร Silicone Additve เพิ่มความลื่น ลดแรงเสียดทานทำให้ สามารถร้อยสายผ่านได้สะดวกและไม่ทำให้เกิดความเสียหายต่อสายเคเบิ้ล
 

ตารางขนาดและ Specification  โปรดคลิก

กลุ่มผลิตภัณฑ์