+66 2449 5085, 081 924 9121, 086 636 5165
 

ท่อระบายน้ำใต้ดิน พี.อี. TAP-KORR

ท่อลอน พีอี แทพคอร์ หรือ CORRUGATED P.E. PIPE สำหรับงานท่อระบายน้ำ และ งานระบายน้ำใต้ผิวดิน (Sub drain)

     ท่อลอน พี.อี. หรือชื่อที่นิยมเรียกกันทั่วไฟว่าท่อ Corrugate จัดอยู่ในประเภทท่อที่มีการออกแบบผนังโครงสร้าง ขนาดท่อมีตั้งแต่ขนาด 100 มม. จนถึง ขนาด 2,000 มม. โดยมีเป้าหมายให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความคุ้มค่าตามความจำเป็นของงานที่ต้องใช้

ท่อลอน พี.อี. แทพคอร์ ผลิตจากวัสดุโพลิเอทิลีน ซึ่งมีคุณสมบัติโดดเด่น และผสมผสานกับความก้าวหน้าในการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต รวมทั้งการออกแบบผลิตภัณฑ์ จึงทำให้เกิดผลิตภัณฑ์ ท่อที่มีน้ำหนักเบา แต่ยังคงไว้ซึ่งคุณสมบัตรในการรับน้ำหนักอย่างดีเยี่ยม เหมาะสมกับการใช้งานในรูปแบบต่าง ๆ ของโครงการทั้งภาครัฐและเอกชน

 

การออกแบบที่สนองตอบต่ออรรถประโยชน์

ท่อลอน พี.อี. ได้ถูกออกแบบให้มีลักษณะที่โดดเด่นแตกต่างจากท่อทั่วไป โดยมีลักษณะของผนังเป็นลอนโครงสร้างสม่ำเสมอ จึงทำให้ท่อมีความสามารถในการคงรูปมีความเสถียรมากยิ่งขึ้น ท่อลอน พี.อี. แทพคอร์ ออกแบบให้สอดคล้องและอ้างอิงตามข้อกำหนดระดับชั้นความต้านทานแรงกด SN 8  ตามมาตรฐาน prEN 13476-1 และค่าความสามารถขั้นต่ำในการต้านทานต่อแรงกดตามมาตรฐาน DIN 16961-1 หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ มีความสามารถในการทนต่อแรงกด (Stiffness) ได้ดีและ มีน้ำหนักเบา จึงช่วยการใช้งานมีประสิทธิภาพและ คุ้มค่ามากยิ่งขึ้น โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท

 

ท่อลอน พี.อี. แทพคอร์ ชนิดผนังคู่

ท่อลอน พี.อี. แทพคอร์ ชนิดผนังคู่ มีลักษณะเป็นผนังสองชั้น โดยที่ผนังชั้นนอกได้มีการออกแบบมีลักษณะเป็น ลอนโครงสร้างสม่ำเสมอตามแนบรัศมีรอบท่อ ซึ่งมีคุณสมบัติในการรองรับแรงที่มากระทำกับตัวท่อ จากภายนอกได้ดี รวมทั้งมีน้ำหนักเบาเมื่อเทียบกับท่อ พี.อี. ชนิดผนังเรียบ สำหรับผนังชั้นใน มีลักษณะเรียบและยึดติดกับผนังชั้นนอกเป็นเนื้อเดียวกัน จึงทำให้มีความคงทนแข็งแรง สามารถใช้งานได้หลากหลายประเภท

ท่อลอน พี.อี. แทพคอร์ ชนิดผนังเดี่ยว

ท่อลอน พี.อี. แทพคอร์ ชนิดผนังเดี่ยวมีลักษณะโครงสร้างของผนังท่อเป็นลอนผนังเดี่ยว จึงช่วยให้มีความสามารถในการดัดโค้งได้ดี มีน้ำหนักเบา จึงทำให้สะดวกต่อการขนย้าย ใช้งานและ การติดตั้งในพื้นที่คับแคบ

กลุ่มผลิตภัณฑ์