+66 2449 5085, 081 924 9121, 086 636 5165
 

เครื่องเชื่อมท่อ พี.อี.

ขายและให้เช่า เครื่องเชื่อมท่อพีอี โครงสร้างเครื่องเหล็กหล่อแข็งแรง ตัวจับท่ออลูมิเนียมอัลลอย  ชุดควบคุมระบบไฮดรอลิค สามารถควบคุมการเคลื่อนที่เข้า-ออก  ชุดควบคุมอัตโนมัติ ช่วยปรับแรงดัน อุณหภูมิ และ เวลา ขณะทำการเชื่อมท่อโดยอัตโนมัติ แบ่งเป็นรุ่นต่างๆตามการใช้งาน

ชุดเครื่องเชื่อมท่อพีอี ประกอบด้วย  ชุดควบคุม, ชุดปั๊มไฮโดรลิค (รุ่นมือหมุ่นจะไม่มีชุดไฮโดรลิค), ชุดปาดเรียบหน้าท่อ, แผ่นความร้อน, ไส้ประกับ  

เครื่องเชื่อมท่อพีอี รุ่นต่างๆ
  1. ครื่องเชื่อมท่อ PE ขนาด 160 ม.ม. แบบไฮโดรลิค    สำหรับ ท่อพีอีขนาด 63 มม. -160 มม.
  2. เครื่องเชื่อมท่อ PE ขนาด 160 ม.ม. แบบมือหมุน      สำหรับ ท่อพีอีขนาด 63 มม. -160 มม.
  3. เครื่องเชื่อมท่อ PE ขนาด 250 ม.ม. แบบไฮโดรลิค   สำหรับ ท่อพีอีขนาด 90 มม. - 250 มม.
  4. เครื่องเชื่อมท่อ PE ขนาด 315 ม.ม. แบบไฮโดรลิค   สำหรับ ท่อพีอีขนาด 90 มม. - 315 มม.
  5. เครื่องเชื่อมท่อ PE ขนาด 450 ม.ม. แบบไฮโดรลิค   สำหรับ ท่อพีอีขนาด 280 มม. - 450 มม.
  6. เครื่องเชื่อมท่อ PE ขนาด 630 ม.ม. แบบไฮโดรลิค    สำหรับ ท่อพีอีขนาด 400 มม. - 630 มม.
  7. แผ่นฮีทเตอร์เชื่อมท่อ ขนาด 160 ม.ม.
  8. แผ่นฮีทเตอร์เชื่อมท่อ ขนาด 250 ม.ม.
 

 

 

กลุ่มผลิตภัณฑ์