+66 2449 5085, 081 924 9121, 086 636 5165
 

เครื่องเชื่อมท่อพีอี แบบไฮดรอลิก

เครื่องเชื่อมท่อพีอี แบบ ควบคุมอัตโนมัติ ระบบไฮรโดรลิค 
มีฟังก์ชั่นควบคุมแรงดัน ความร้อนและ เวลาในขั้นตอนต่างๆได้โดยอัติโนมัติ

มี 5 ขนาดตามขนาดท่อต่างๆ
- รุ่น PW160  สำหรับ ท่อพีอีขนาด 63 มม. -160 มม.
- รุ่น PW250 สำหรับ ท่อพีอีขนาด 90 มม. - 250 มม.
- รุ่น PW315 สำหรับ ท่อพีอีขนาด 90 มม. - 315 มม.
- รุ่น PW450 สำหรับ ท่อพีอีขนาด 280 มม. - 450 มม.
- รุ่น PW630 สำหรับ ท่อพีอีขนาด 400 มม. - 630 มม.

 


กลุ่มผลิตภัณฑ์