+66 2449 5085, 081 924 9121, 086 636 5165
 

แผ่นใยสังเคราะห์ Geotextile

5/4/20 06:43
แผ่นใยสังเคราะห์ Geotextile

แผ่นใยสังเคราะห์ Geotextile

Non woven geotextile seperation
การออกแบบระบบระบายน้ำใต้ดิน สามารถทำได้โดยการใช้ท่อลอนแบบเจาะรู TAPKORR  เพื่อเป็นแนวรับน้ำแล้วพันด้วย แผ่นใยสังเคราะห์ แบบ Non woven geotextile เพื่อเป็นวัสดุกรองไม่ให้อนุภาคของดินเข้าไปอุดตัน แต่มีความสามารถในการระบายน้ำได้ดี แล้วจัดระดับกำหนดให้น้ำระบายออกไปรวมยังทิศทางที่ต้องการ  แผ่นใยสังเคราะห์ดังกล่าวเรียกว่า แผ่น Non woven geotextile มีหลายขนาด หน้าตัด 1.5 m ถึง 3 m สามารถสั่งซื้อได้ที่ lines @titaltdon woven geotextile for Separation

นอกจากนี้ แผ่นใยสังเคราะห์ Geotextile ยังถูกใช้ในงานอื่นๆด้วย

  • วัสดุกรองในงานระบายน้ำ
    * งานก่อสร้าง ปูแผ่น Geotextile เพื่อแยกชั้นวัสดุใหม่กับวัสดุเดิมทำให้การบดอัดดินทำได้ง่ายขึ้นเมือเทแอสฟัลท์ หรือคอนกรีต จะช่วยยืดอายุของวัสดุผิวหน้าให้คงทนมากขึ้น
    * งานจัดสวน ใช้สำหรับปูพื้นเพื่อแยกชั้นหินกรวดออกจากพื้นดิน และป้องกันวัชพืชขึ้นจากดินได้ด้วยแต่ยังคงคุณสมบัติในการระบายน้ำได้ดี
    * วัสดุป้องกันการกัดเซาะคันดิน