+66 2449 5085, 081 924 9121, 086 636 5165
 

วิธีการเชื่อมท่อ PP-R

5/4/20 06:40
วิธีการเชื่อมท่อ PP-R

วิธีการเชื่อมท่อ PP-R

วิธีการเชื่อมท่อและข้อต่อไทยพีพีอาร์ (Thai PP-R)


1. ตัดท่อโดยใช้กรรไกรสำหรับตัดท่อ
2. นำแผ่นวัดระยะมาทาบกำหนดระยะตามขนาดท่อทำจุดสัญลักณ์ที่บนท่อ
3. ทำความสะอาดเศษฝุ่นที่ปลายท่อและข้อต่อ
4. หลอม ท่อ ข้อต่อ ด้วยเครื่องเชื่อมไทยพีพีอาร์ (Thai pp-r)
5. เชื่อมท่อกับข้อต่อผสานเป็นเนื้อเดียวกัน

วิธีการติดตั้งท่อไทยพีพี-อาร์

          ในการติดตั้งท่อไทยพีพี-อาร์ จะใช้วิธีการเชื่อมสอด หรือที่เรียกว่า Socket Fusion ซึ่งหัวใจของการติดตั้งวิธีนี้ คือการใช้ความร้อน 250-260 องศาเซลเซียส ซึ่งเป็นช่วงอุณหภูมิที่ทำให้ท่อและข้อต่อ
ไทยพีพี-อาร์ เกิดการหลอมเหลว และสามารถประสานเป็นเนื้อเดียวกันได้ ทำให้ไม่เกิดการรั่วซึม
          การติดตั้งวิธีนี้ไม่ต้องใช้กาว หรือน้ำยาประสานใด ๆ ทำให้ระบบการติดตั้งท่อไทยพีพี-อาร์ สะอาดและปลอดภัยมาก โดยเฉพาะในกรณีที่ทำการซ่อมแซมระบบท่อภายในอาคาร จะไม่เกิดประกายไฟ ควัน หรือกลิ่นจากสารเคมีรบกวนระหว่างการทำงาน